Skal videoer være korte?

Posted by Peter Jensen on


Hvor lange skal dine videoer være?

Dette er sikkert ikke den første artikel, du læser om længde af videoer til sociale medier. Det, der dog adskiller denne artikel, er, at den anskuer disse faktorer baseret på psykologisk viden om mennesket. 
Er du ikke interesseret i de bagvedliggende processer, så scroll ned i bunden.

 

Short attention span

Begrebet "short attention span" er næsten blevet ét med skabelsen af indhold til sociale medier, men passer det, at mennesket ikke fordyber sig, fordi der findes mange andre valg?

Svaret er både ja og nej.

Ja, det passer, at et overvæld af stimuli overbelaster vores kognitive kapacitet, således vi ikke kan forholde os dybdegående og kritisk til alle de valg, der omgiver os.

Den anerkendte, amerikanske psykolog, Daniel Kahneman, mener, at mennesket tænker i to forskellige systemer: System 1 og system 2.
System 1 tager sig af hurtige beslutninger, der ikke kræver særlig meget kognitiv energi. Med andre ord står system 1 for situationer, hvor der ikke skal tænkes dybe tanker. Dette sker mere eller mindre ubevidst og pr. intuition.  
System 2 tager sig af mere komplekse tanker, der kræver mere energi. Dette foregår bevidst, og det er eksempelvis her, velovervejede valg foregår. Men som sagt kræver dette også mere energi - du kender det måske selv, når du har haft en lang dag på arbejdet med en svær opgave, så kan du føle dig mentalt træt, fordi du har brugt meget kognitiv energi på velovervejede beslutninger.

Så ja, i visse situationer er menneskets evne til at koncentrere og fordybe sig begrænset, fordi andre muligheder prioriteres højere.
Men har man et stærkt brand med en stærk emotionel forbindelse til jeres (potentielle) kunder, så er dette ikke nødvendigvis en dårlig ting - tværtimod.

Da kunden har haft en positiv oplevelse med det indhold, I før har postet, har I en fordel, når I poster nyt indhold. Der er nemlig større sandsynlighed for, at vedkommende mere eller mindre ubevidst vil stoppe op ved jeres indhold, så snart jeres navn ses. Dette skyldes noget, Kahneman kalder 'heuristics', hvilket bedst kan forklares som en prototype af viden, der er baseret på tidligere erfaring, som gør det lettere at foretage hurtige valg i system 1. Dette er netop grunden til, at vi så kraftigt anbefaler at lave værdiskabende indhold, da det på længere sigt gavner jeres brand og dermed jeres virksomhed.

Det er også denne slags prototype af viden, der gør, at en potentiel kunde, der ikke kender jeres virksomhed, vil stoppe med scrolle, når vedkommende ser jeres indhold. Hvis emnet for dette indhold altså er i overensstemmelse med noget, han/hun i forvejen har en positiv 'heuristic' for.
Men derfor er det stadig vigtigt at have in mente, at når man producerer indhold med et bestemt budskab, så skal man forsimple det så meget som muligt, da det dermed bliver lettere at konsumere, fordi modtageren ikke skal tænke for meget.

 

Så hvordan relaterer dette sig til videoers længde?

Statistik peger på, at folk ser væsentligt mere af jeres video på jeres egen hjemmeside end på YouTube og Facebook.
Nedenstående billede er data fra TwentyThree, og illustrerer den gennemsnitlige view-time pr. video på de tre angivne platforme. 

 

Screen+Shot+2018-10-03+at+13.24.23 (1).png

Vores konklusionen på dette er dog ikke, at videoer skal være korte på Facebook. 

Det er derimod en indikator om, at video skal være kontekstspecifik. En one-size-fits-all tilgang er altså ikke optimal, men indholdet skal derimod tilpasses til den platform, hvor den publiceres.
Det handler om det mindset, den potentielle seer har, når vedkommende er på en bestemt platform.

Så i stedet for at drage konklusioner om videoens fulde længde ud fra disse data, kan man drage konklusioner om strukturen af det indhold, der skabes. Eksempelvis vil det være vigtigt, at man på Facebook placerer videoens allervigtigste budskab først, hvorefter man så kan gå mere i detaljer. Hvad, der lige netop er det vigtigste, kan være svært at definere, men med udgangspunkt i ovenstående viden om 'heuristics' skal det være noget, som seeren har en tidligere positiv oplevelse med. Og her er der ikke tale om positiv i relation til følelsen ‘glad’, men positiv som værende spændende, selvbekræftende, inddragende, stimulerende osv.

Ovenstående billede kan dog være misvisende, da der intet står om det indhold, I tidligere har lavet. Dette er årsagen til, at vi ovenfor gennemgik ‘heuristics’. Har I allerede lavet en masse værdiskabende indhold tidligere, bliver disse regler om videoens længde på tværs af platforme mindre relevante, da seeren har en ubevidst præference for jeres brand.

← Older Post Newer Post →