HANDELSBETINGELSER


Handelsbetingelser i henhold til projektbaseret videoproduktion:

Storyboard og rettelser:
Godkendelse af storyboard er bindende parter imellem, og det er dette, der styrer processen og bestemmer det færdige produkt.

Den oplyste pris inkluderer én mindre rettegang. Dette indebærer ikke store strukturelle ændringer i dele af videoen.

Rettelser eller tilføjelser til storyboardet efter optagelsesdagen må:

  1. Forventes ikke at være muligt med de optagede klip.

  2. Hvis muligt, inkludere et tillægsgebyr på 500,- ex moms.

 

Betaling:
50% af prisen betales som depositum senest 10 dage inden optagelse.

Er optagelsesdagen planlagt mindre end 10 dage før optagelse, da skal depositum være indbetalt minimum 5 dage forinden.

Den endelige faktura på de resterende 50% af beløbet har en løbetid på 8 dage efter godkendelse af produkt.

 

Godkendelse af produkt:
Ved afsendt produkt og manglende svar følger vi op én gang inden for de første fem hverdage. Udebliver svar stadig efter fem hverdage, anses projektet som godkendt og afsluttet, hvorefter faktura fremsendes med ovennævnte løbetid.

 

Materialets anvendelse:
Materialet må ikke anvendes, førend betaling er fundet sted. Det er modtagers pligt at efterleve dette.

 

Aflysning:
Aflysning skal ske minimum 10 dage før optagelse.

Er optagelsesdagen planlagt mindre end 10 dage før optagelse, da skal aflysning ske mindst 5 dage forinden.

Ved brud på dette betales fuld depositum til Labelless Media som kompensation (bestående af 50% af opgavens pris)

Ved aflysning eller udskydelse pga. sygdom eller vejr skal Labelless Media informeres hurtigst muligt. Dette skal senest ske 1 time før optagelse i Aalborg, 2 timer før optagelse i resten af Jylland og Fyn, og 4 timer før optagelse på Sjælland.
Ved aflysning betales fuldt depositum til Labelless Media.
Ved udskydelse skal ny dato aftales i forbindelse med selve udskydelsen. I dette tilfælde beholdes depositum indtil den færdige opgave skal betales, og hertil lægges et gebyr på 1000 ex. moms.


Leveringstid:
Forventet leveringstid er 7-10 dage efter endt optagelse.

Skulle det ske, at der mod forventning vil være længere levering i travle perioder, vil I blive oplyst herom.


Ansvar for materiale:
Ved modtagelse af download link er det modtagers eget ansvar at downloade den modtagede video indenfor 6 dage. Efter afsluttet projekt og modtaget faktura kan det ikke forventes, at Labelless Media beholder materiale i forbindelse med projektet.

 

Handelsbetingelser i henhold til samarbejdsaftale:

Persondata:
Oplysningerne opbevares og anvendes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende Persondatalov, så længe aftaleforholdet består. Ved aftaleforholdets ophør, slettes persondata ikke senere end 5 år herefter. 

Ansvarsbegrænsning:
Labelless Media er ikke ansvarlige for forhold, som ikke påhviler Labelless Media, herunder forhold hos kunden, som medfører forsinkelse eller resulterer i færre videoer eller færdige produkter.

Labelless Media har ikke ansvaret for uforudsete følger ved anvendelse og offentliggørelse af materialet og kan ikke drages til ansvar for indirekte tab eller følgeskader af materialet eller materialets anvendelses. 

Kunden har ansvaret for materiale leveret til Labelless Media, herunder at materialet ikke krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende lovgivning inden for de områder, som materialet er rettet mod. Dette er gældende for hver del af det leverede materiale og for det samlede produkt.