Derfor er følelser genvejen til High Converting Video Ads

Posted by Peter Jensen on

Mennesket er komplekst. SoMe annoncering kan virke endnu mere komplekst (selvom det nok ikke er det). Men én ting er sikkert: Vi handler ud fra vores følelser - også når det kommer til interaktion med indhold på sociale medier. 


Allerede nu er du sikkert ikke i tvivl om, at du har kastet dig hovedkulds ud i at læse om salgspsykologi. Men det er et godt sted at starte. For der ligger meget mere bag et køb, en interaktion eller et klik, end man skulle tro. Nemlig følelser og stimuli.


Annoncering på sociale medier handler om, at forbrugeren interagerer med dit indhold. Er det allerede tilfældet, er du godt på vej til at udvikle high converting video ads og få succes med din markedsføring. 


High converting video ads betyder - som vendingen allerede indikerer - video annoncering på sociale medier, der skaber høje konverteringer, genererer leads og fremmer salg. Men hvordan får du overhovedet succes med videoannoncering i første omgang. Sagt på en anden måde - hvordan bliver video ads high converting?


Det korte svar er - væk en følelse hos forbrugeren. Det lange svar vil vi meget gerne fortælle dig mere om på et indledende møde.


Hvis jeres videoannoncer formår at skabe en særlig følelse hos forbrugeren, der giver dem lyst til at se videre, læse mere eller i sidste ende købe jeres produkt - har I knækket koden til high converting video ads. 


Men hvilke følelser er det helt præcis, vi taler om? Og hvem er det, der skal have de følelser?


I samarbejde med Institut for Kundetyper, har vi kigget nærmere på, hvordan Emotionelle Kundetyper kan anvendes som segmenteringsværktøj til high converting video ads.


Ved første øjekast lægger videoannoncering ikke umiddelbart op til en længere seance og dramatisk fortælling, som bringer tårer frem i øjenkrogen - det skal de heller ikke. 


Emotionelle Kundetyper er et bud på, hvordan du kan skelne mellem forskellige kundetyper. Men også hvordan du kan spore dig bedre ind på din målgruppe og vække deres interesse med følelser.


Ud fra Emotionelle Kundetyper kan man tale om:

  • En rød kundetype, som stræber efter en følelse af at være unik og føle sig fri.
  • En blå kundetype, der stræber efter at føle sig succesfuld og være i kontrol.
  • En grøn kundetype, der altid vil søge det trygge og en følelse af troværdighed.
  • En gul kundetype, som tiltrækkes af den gode og nære relation, omsorg og velvære.

Inden det bliver alt for abstrakt, kommer her konkrete eksempler på, hvordan I kan skabe bedre resultater ved at medtænke følelser i videoannoncering.

Fang og fasthold forbrugerens opmærksomhed

Det er afgørende, at du fanger forbrugerens opmærksomhed. Og det er altafgørende, at du gør det inden for første sekund.


Det første sekund i en videoannonce slår tonen an og giver en fornemmelse for, hvad resten af annoncen indeholder. Derfor er det allerede i det éne sekund, at forbrugeren underbevidst beslutter, om de vil interagere med annoncen eller scroller videre.


Vi har et eksempel, hvor vi testede to forskellige måder at fange forbrugerens opmærksomhed på - en seriøs og en mere humoristisk. Fælles for dem begge er, at der kommunikeres om en ny smagsvariant. Det er i et bageri, det er bageren selv, der fortæller om produktet, og det er med til at skabe troværdighed. Der er fokus på kvalitet, smag og produktionen af cookies. 


Begge videoannoncer kategoriseres som grøn kommunikation. De appellerer til en følelse af troværdighed, det lokale og trygge. Kvaliteten er i højsædet og formidles på en rolig måde.


Alligevel har videoannoncerne givet vidt forskellige resultater. Den humoristiske fik høj retention og langt længere visninger end den seriøse - i øvrigt også langt højere retention end virksomheden nogensinde har oplevet. 


Forklaringen er, at den humoristiske attention også skaber en følelse af glæde, selvironi og humor, der vækker en interesse ved forbrugeren allerede fra start, som giver lyst til at se mere. Samtidig fastholdes den grønne kommunikation med troværdig, jordnær og relaterbar kommunikation. 


Annoncerne er et bevis på, hvordan man kan medtænke følelser i videoannoncering for at skabe interaktion med målgruppen. Men også et bevis på, at det første sekund i en videoannonce er altafgørende for at fange og fastholde forbrugerens opmærksomhed. 


Samtidig viser annoncerne vigtigheden af at teste forskellige former for kommunikation,  for at finde frem til, hvad der virker for jeres brand. 


Det kan lyde uoverskueligt. Det er det på sin vis også. Lad os gøre det for dig.


Knæk koden til high converting video ads med vores salgspsykologiske framework.

Er det interessant? Og for hvem - dig selv eller forbrugeren?

Find en måde at gøre det interessant. Mere specifikt, relevant. 


I virkeligheden handler det om at lave videoannoncer, som fremhæver produktet på en måde, der giver forbrugeren lyst til at købe det. Rettere sagt skal videoen give forbrugeren en følelse af, at de ikke kan undvære produktet. At de skal købe det nu og ikke først i morgen, på søndag eller om en måned.


Tap ind i trends, emner, begivenheder eller livssituationer, som forbrugeren kan relatere til eller befinder sig i.


Er de studerende? Hvad arbejder de med? Hvad interesserer de sig for? Skal de giftes? Går de op i en sund livsstil? 


Til den røde kundetype kan et produkt gøres relevant ved at give forbrugeren en følelse af, at produktet er nyt, og de skal købe det, hvis de vil være first movers. Et produkt bliver derimod mere relevant for den blå kundetype, hvis der skabes en følelse af, at produktet er eksklusivt, og de skal købe det for at blive bedre end sine konkurrenter. Til den gule kundetype er det derimod oplagt at skabe en følelse af, at de kan gøre noget godt for andre ved at købe produktet.


For at gøre videoannoncer relevant, skal der kommunikeres om noget, forbrugeren kan relatere til. 


Her er et eksempel på en kampagnevideo for Venstre, der handler om, at forbrugeren skal stemme på partiet, hvis de vil afhjælpe klimakrisen. I videoen vises der, at forbrugeren skal handle nu, ellers føres problemerne videre til den næste generation. Det er relevant for alle, der kender til klimakrisen, har børn eller vil have børn i fremtiden. Men også i forbindelse med valget og alle dem, der gjorde sig tanker om at stemme. 


Annoncen er dog særlig relevant for den gule kundetype. Den appellerer til en følelse af bekymring og omsorg - for både miljøet og den næste generation.


Venstre er, som parti, ikke et oplagt valg for den gule kundetype. Alligevel appellerer videoannoncen til den gule beslutningsproces ved at appellere til følelser, som har stor indvirkning på den gule kundetype - netop ved at vise, hvordan de kan drage omsorg for børn og miljøet ved at stemme på Venstre. Eller rettere sagt nærmest svigter den næste generation og miljøet, hvis ikke de handler nu.

 

Følelser og fortælling fremmer formålet

Det handler om at skabe fortællinger. Men hvordan kan man nå at formidle en fortælling på de få sekunder, en videoannonce varer? Alt er med til at skabe en fortælling. Setting, styling, personer, farver, rekvisitter mm.


En fortælling skaber følelser, og følelser fremmer salg. Det kan være fortællingen om det gode liv, en særlig livsstil eller identitet, som forbrugeren stræber efter eller kan se sig selv i. På den måde er fortællinger med til at overtale forbrugeren til at købe et produkt. 


Vi har et eksempel på en kundecase, hvor annoncen formidler en eksklusiv livsstil. Formålet med annoncerne er at skabe et billede af en livsstil, som forbrugeren stræber efter eller kan spejle sig i. I det her tilfælde gøres det ved at appellere til en følelse af succes og eksklusivitet. Altså skal forbrugeren købe produktet for at få en mere eksklusiv livsstil. 


Produktet i sig selv, med cocktail pakker af økologiske og højkvalitets råvarer, er oplagt til den blå kundetype. Derfor er en fortælling om, hvordan forbrugeren kan servere eksklusive cocktails derhjemme lige så oplagt. Det vidner om en luksuriøs tilværelse, hvor forbrugeren af produktet får muligheden for at servere professionelle drinks, der er bedre end sine ‘konkurrenters’.


Fortællingen appellerer til følelsen af det luksuriøse, perfektion og seriøsitet. Hvis forbrugeren køber produktet er de sikker på at servere en perfekt cocktail hver gang. 


Derfor er fortællingen med til at fremme formålet med annoncen - i det her tilfælde skabe konverteringer.


Ovenikøbet med markant højere ROAS end virksomheden før har oplevet.


Annoncen er derfor et oplagt eksempel på, hvordan du kan anvende storytelling til at vække bestemte følelser ved forbrugeren. Og som vi allerede nu ved, skaber følelser interaktion. Og interaktion er lig med high converting video ads.


Vil du vide mere om, hvorfor storytelling og følelser går hånd i hånd? Sådan inddrager du storytelling i high converting video ads.

Værdifuld annoncering skaber værdi for forbrugeren 

Hvordan skaber I værdi? Er det en overvejelse I har gjort jer? Ellers er det på tide. For hvilken værdi skaber dine videoannoncer egentlig. Mere konkret hvordan viser videoannoncering forbrugeren, at jeres produkt er værdifuldt for dem?


Det handler både om at give forbrugeren lyst til at købe dit produkt - klikke videre, se mere eller huske dit brand. Forbrugeren interagerer ikke med din annonce, hvis ikke de selv får noget ud af det. Hvis ikke det er tydeligt, at det har værdi for dem.


Et eksempel på hvordan I skaber værdi i videoannoncering, er med en video for RackBuddy. Formålet med videoen er at formidle, hvordan forbrugeren kan få mere plads, ved at købe RackBuddys garderobeløsninger. 


Værdien er derfor: mere plads.


Det er både argumentet for, at forbrugeren skal købe RackBuddys produkter, og at de skal klikke sig videre i annoncen. 


I videoannoncen kommunikeres værdien særligt gennem USP’en: “Stretch your space”, som underbygges af: “Unik indretning der vil forkæle dine gæster”. Klippene af produkterne er med til at vise, hvordan du kan få mere plads.


Forestil dig, at du havde set video og USP’er uafhængigt af hinanden. Altså kun havde set “Stretch your space” eller kun havde set klippene af produktet i videoen.


Sammenhængen og værdien af annoncen havde været svær at regne ud. 


USP’erne tilføjer værdi og forståelse til videoklippene. Teksten tydeliggør, hvad produktet er, hvordan du kan få mere plads med RackBuddys garderobeløsninger - og dermed hvad du får ud af at købe produktet. 


I videoen vises, der flere forskellige produkter. Men der vises også kun dele af det egentlige produkt. Derfor er der behov for en uddybende forklaring, som tydeliggør værdien af annoncen.


Videoen appellerer til den røde kundetype, da produkterne i sig selv er unikke. Men også fordi videoen har et andet udtryk end typiske e-commerce annoncer. Annoncen skaber en følelse af spænding, den udfordrer og stimulerer, fordi forbrugeren skal se annoncen færdig eller klikke sig videre til landingssiden før, det har værdi - selvfølgelig for virksomheden, men i det her tilfælde også forbrugeren.


Alt sammen noget der vækker den røde kundetypes interesse og giver lyst til at se mere.


Det er oplagt at inddrage USP’er til at skabe værdi i videoannoncering. Det kan både være værdi i forhold til information om produktet, anvendelsesmuligheder men bestemt også følelser.

Efterlad et indtryk

Til sidst - men helt sikkert ikke mindst - skal I overveje formålet med annoncen. Det er helt centralt for en annonce, at formålet skinner igennem. At det er tydeligt for forbrugeren, hvad de skal gøre herfra. Hvad er næste step efter at have set annoncen?


Spol tilbage til start. Hvorfor lave en videoannonce? Hvad ønsker I at få ud af det? Hvis i overhovedet får noget ud af det?


Afsløring: en annonce er altid en god ide. Men den skal laves ‘rigtigt’.


Der skal være et formål.


Et formål kan være at få flere konverteringer, indhente leads eller skabe trafik. Formålet kan også være at teste, hvilke følelser annoncerne skal skabe hos forbrugeren, eller hvilken målgruppe, kundetype eller befolkningsgruppe der har størst potentiale. 


Alle valg du træffer om din annonce, skal være valg, der fremmer formålet med annoncen.


Ved labelless media er vi eksperter i at teste forskellige videoannoncer og finde frem til, hvordan I får succes med high converting video ads.


Det kan være, I ikke udnytter potentialet for storytelling? Ikke skaber følelser, der vækker forbrugerens interesse? Eller slet ikke fanger forbrugerens opmærksomhed i første omgang. 


Se hvordan vi kan hjælpe dig med at knække koden til high converting video ads.

← Older Post Newer Post →