Få tilskud til

Brand Performance Content

labelless media er godkendt
SMV:Digital-rådgiver

100% gratis

Vi hjælper med jeres ansøgning til SMV:Digital kvit og frit.

Op til 100.000 kr.

SMV:Digital åbner for puljer á 50.000 kr. og 100.000 kr. to gange årligt

Brug tilskuddet til vækst

Marketing er en oplagt mulighed for at vækste digitalt

Godkendt rådgiver

Vi hjælper dig igennem hele processen, så du har mulighed for at få tilskud til at bygge bro mellem brand og performance på sociale medier via content psykologi, -strategi og -produktion.

Hvordan fungere det?

Hvis din virksomheds mål er at bygge bro mellem brand og performance og fremme jeres vækst gennem dette, kan SMV:Digital-fondene være passende for jer. Her har I mulighed for at ansøge om op til 100.000 DKK i finansiel bistand til jeres vækstplaner.

SMV:Digital er et politisk understøttet landsdækkende program, som giver økonomisk hjælp til at støtte små og mellemstore danske virksomheder i den digitale transformation. Fondsbeløbene er typisk på 50.000 og 100.000 DKK og bliver gjort tilgængelige løbende efter først til mølle-princippet. SMV:Digital har eksisteret siden 2018 og har bistået mere end 6.000 virksomheder.

For at være berettiget til disse fonde skal der indsendes en ansøgning, som vi vil hjælpe dig med. Hvis jeres virksomhed får godkendelse, kan I bruge det tildelte tilskud til at få rådgivning fra labelless. Denne finansielle hjælp er blandt andet godkendt til at blive anvendt til rådgivning om brand performance marketing.

Næste ansøgningsfrist 

Den kommende ansøgningsrunde er din chance for at sikre din virksomheds fortsatte vækst og konkurrenceevne i den digitale tidsalder. Vi anbefaler alle virksomheder at se denne mulighed som en investering i fremtiden.

For yderligere informationer om SMV: Digital programmet og ansøgningsprocessen, kan du besøge Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

TRUSTED BY +178 OTHERS

BPC Webinar

Opnå detaljeret forståelse for, hvad brand performance content er, og hvordan det kan være til gavn for jer

Få svar på dine spørgsmål her.

SMV:Digital er et politisk støttet nationalt program, der yder finansiering til at hjælpe små og mellemstore danske virksomheder med digital omstilling. Puljerne er som udgangpunkt på 50.000 og 100.000 DKK og frigives løbende efter først til mølle-princip. SMV:Digital har eksisteret siden 2018 og har givet støtte til mere end 6.000 virksomheder.

SMV:Digital yder tilskud op til 100.000 DKK; typisk inddelt i puljer á 50.000 DKK og 100.000 DKK.

Puljerne kræver en 1:1 medfinansering, hvilket betyder, at virksomheden selv skal investere tilsvarende, som der ansøges om. Det kan enten være kontant, som interne timer eller en kombination.

Følgende skal være opfyldt for at kunne søge SMV:Digital:

Virksomheden skal have et dansk CVR-nummer

Virksomheden må maksimalt have en årlig omsætning på 50 mio. Euro eller en balance på maksimum 43 mio. euro. Den ene af disse må gerne overskrides, men ikke begge på samme tid.

Virksomheden må ikke have modtaget statsstøtte for mere end 1,5 mio. i indeværende og de to foregående regnskabsår.

For tilskud på 50.000 DKK:

Virksomheden skal have mellem 2-249 årsværk i seneste aflagte regnskabsperiode

For tilskud på 100.000 DKK:

Virksomheden skal have mellem 3-249 årsværk i seneste aflagte regnskabsår

Virksomheden skal have en omsætning på minimum 2 mio. kroner i seneste aflagte regnskabsår.

En medfinansiering på 50% betyder, at virksomheden, der modtager tilskuddet, selv skal finansiere minimum tilsvarende beløb. Det kan være i form af kontant beløb, via interne timer i virksomheden eller en kombination af dette.

Ønskes hel eller delvis medfinansiering med interne timer, er timesatsen på 365 kr./time og kræves således 137 interne arbejdstimer for tilskud på 50.000 DKK, og 274 interne arbejdstimer for tilskud på 100.000 DKK, såfremt medfinansiering sker udelukkende med arbejdstimer.

 

Udbetalingen foretages af Erhvervsstyrelsen og udbetales efter projektets afslutning.

SMV:Digital kan ansøges to gange årligt; foråret og efteråret. Næste pulje er i efteråret 2023. Ansøgningssystemet åbner 14 dage inden, således man kan klargøre sin ansøgning. Denne del hjælper vi jer med. 

OBS: Det er vigtigt, at medarbejderen, der ansøger har enten Virksomheds-NemID eller Virksomheds-MitID for at kunne ansøge. Hvis dette ikke haves, skal dette bestilles ved Nets.

Udbetalingen foretages af Erhvervsstyrelsen og udbetales efter projektets afslutning.

Kontakt os, og hør mere