Du kender målgruppen, vi kender mennesket

Diversified Content Mix

Hvad vil det sige at “diversify your content mix”? 

Det betyder, at du skal producere forskellige typer af video content med forskellige formål.

Men typen af content er resultatet. Det er det, forbrugeren ser i den anden ende. Det er det, du ser på vores hjemmeside. Men der ligger strategiske overvejelser bag. 

Det er her vores framework, Brand Performance Content, kommer i spil.

Helt kort, så er det en strategi for content på tværs af kanaler. 

Vi refererer til det som et fælles sprog for brand og performance på tværs af kanaler, fordi BPC skaber grundlaget for, at alle kan bidrage dér, hvor de er bedst - uden at nogen behøver at gå på kompromis. 

BPC starter bottom up, hvilket vil sige, at vi ser på 1) forbruger, 2) kanal og 3) virksomhedens målsætninger 

Målet er at producere dét content, der tager hensyn til alle tre punkter og dermed opnår bedst performance uden at gå på kompromis med brandets guidelines. 

Forbrugeren har underbevidst forskellige forventninger til hver kanal, og dette medfører også forskellige attention mønstre og krav til det content, der er tilgængeligt. 

Hver platform stiller derfor krav til, hvordan vi arbejder med de tre core pillars i vores content:

  1. Struktur
  2. Kvalitet
  3. Æstetik 

Når vi snakker om content, er det ud fra disse tre områder, som alle har hver sin ansvarlige:

Struktur - Performance ansvarlig

Kvalitet - Content ansvarlig

Æstetik - Brand ansvarlig 

Struktur dækker over den rækkefølge, vi bygger budskaberne efter i vores content. HCVA er netop et eksempel på dette i en Meta paid social kontekst.

Kvalitet er den produktionsmæssige kvalitet, og her skal der tages et valg for, hvad der forventes af brandet på hver platform.

Æstetik er stemningen i dit content, og det er her, at brandet kommer til sin ret. 

Med denne opdeling af content i sine tre elementer og tre forskellige ansvarlige, skabes grundlaget for at producere content, der både skaber resultater og øger brandets opfattede værdi.

Brand Performance Content frameworket danner grundlaget for alle vores strategiprodukter, og du vil også se, hvordan vores content produkter er en effekt af dette framework. 

High Converting Video Ads er én type content under BPC. 

Premium Native Content er en anden type content under BPC.